Διαδικτυακή Πύλη

   
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δελτία Τύπου
25
11
15
στην 13η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΄΄ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄

13η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΄΄ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄
24
11
15
Δελτίο τύπου της Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών, «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 - Ισόρροπη Συμμετοχή»

Δελτίο τύπου της Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών, «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 - Ισόρροπη Συμμετοχή»
24
11
15
Eπιμορφωτικά προγράμματα

Eπιμορφωτικά προγράμματα
24
11
15
Δελτίο τύπου-Ενημέρωση

Δελτίο τύπου-Ενημέρωση