Διαδικτυακή Πύλη

   
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δελτία Τύπου
24
04
15
Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών

Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών
24
04
15
Συνάντηση Δημάρχου Ρόδου με το ζεύγος Montalembert

Συνάντηση Δημάρχου Ρόδου με το ζεύγος Montalembert
24
04
15
Συνεργασία Δημάρχου Ρόδου με την πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου

Συνεργασία Δημάρχου Ρόδου με την πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου
24
04
15
Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών από το Δήμο Ρόδου

Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών από το Δήμο Ρόδου